Som Webbredaktör ansvarar man för uppbyggnad och underhållning av din WordPress hemsida med relevant material, arbetar tillsammans med dig för att skapa kampanj-sidor, snygga layout för ditt innehåll. Även hjälpa dig att läsa webbtrafiken, sätta upp konkreta call-to-action för öka din konvertering på din hemsida.

Många gånger är det mest att du har en idé, men osäker på hur du kan visa detta på webben. Med en Webbredaktör har du någon att spinna idéer för din hemsida, du kan börja lätt skriva texter/samla bilder eller andra medier. Därefter kan Webbredaktören snygga till, anpassa innehållet för att maximera din resultat och där sätt upp mätbara mål för din kampanj online.

Dagliga arbetsuppgifter för en Webbredaktör:

  • Ta fram eller ta emot redaktionellt material, analysera, redigera och publicera texter/filmer/bilder.
  • Stötta dig i innehållsrelaterade frågor kring publicering på din WordPress hemsida.
  • Utbilda medarbeta i hur man publicerar på din WordPress hemsida.
  • Medverka och bidra i kommunikationsprojekt
  • Uppdatera startsida och övriga centrala delar av din hemsida.
  • Följa upp sök- och webbstatistik och arbetar med ständiga förbättringar kring sök- och hittbarhet.

Rollen är väsentlig när det kommer till content mangement, eftersom man tappar arbetsflödet när man måste fixa och trixa. Oftas behöver man arbeta vidare med sitt innehåll även efter man har lagt in text och media. Du får tid att arbeta med dina huvudsysslor och överlåter webbredaktören snygga till och anpassa ditt innehåll.

Webbredaktör 799 SEK*

(ingår tre(3) tim per månad, ord.pris 349 SEK/tim)
Ingår ovan nämnda punkter, vi kan även anpassa denna tjänst för just din hemsida,
kontakta oss direkt för snabbare svar eller via chatten.

Vi debiterar 349 SEK* per tim utanför de ingående konsult- & arbetstimmar enligt serviceavtal. (Support tim som ingår med vald webbpaket, gäller för existerande funktioner endast och går ej att ackumulera.)

Vid behov av mer konsult- & arbetstimmar än vad som ingår, kan ett skräddasydd serviceavtal tas fram enligt kundens önskemål. Fakturan debiteras i förskott per faktura för tre (3) eller sex (6) kalendermånader, det vill säga att man betalar för kommande period i förskott. En ömsesidig uppsägningstid om tre (3) kalendermånader. Uppsägning skall ske skriftligen.

*Alla priser är exkl.moms