Framtagning av nyhetsbrev design vid lansering av en ny produkt, utskicket gjordes i samband att en kampanj webbsida producerades som referensplats.

Verktyg: Photoshop, CMS, Apsis