Framtagning av nyhetsbrev design vid lansering av en kampanj, utskicket gjordes i samband att en kampanj webbsida producerades som referensplats.