Framtagning av ett passande logo åt inom soloptikbranschen. Anpassades enligt direktiv från kund, enligt önskemål tog vi fram en ikon även.

Verktyg: Photoshop, Illustrator