Vi gjorde en uppdatering av gamla loggan, använde oss av kundens grafiska accentfärg.

Verktyg: Illustrator, Photoshop