Vår Metodik - process-on-the-web-lucymedia-hemsida-wordpress

När vi träffar nya kunder är det något som vi lägger mycket vikt på, är att kartlägga kundens nuläge. Informationen som vi fångar in hjälper oss att enklare fokusera kundens önskemål, idéer, behov och få en bättre uppfattning  om verksamheten fungerar.

Erfarenhet har lett att vi anpassat och utvecklat vår arbetsmetod, här nedan kan du se hur vi arbetar i olika stadier med våra kunder. Vi strävar alltid att skapa långa kundrelationer, och alltid komma med nya idéer för att utveckla våra kunders verksamhet.

Mångar gånger är det frågar om inte veta var gränser är, när det kommer till att bygga hemsidor åt kunder, även förmånen att bygga i open source CMS som WordPress.

 

 

Varför rekommenderar vi dig WordPress för din hemsida?

Största fördelen är nog att man inte behöver alltid skapa ”hjulet” igen, det finns en gigantisk community inom WordPress som har skapat och underhåller det mesta av standard funktioner som vi använder dagligen på webben. Det gynnar våra kunder genom att man snabbare kommer igång med nya funktioner, lätt skalbar struktur samt det blir mycket roligare att arbeta med sin hemsida.

 

Vår Metodik - lucymedia-infog
Vår Metodik - block_7-e1499388511271

Hur arbetar man agilt?

Ordet agil betyder lättrörlig, har sina grunder från engelska ordet agility. Kanske du hört talas om agility som är en hundsporten där hunden tar sig igenom en hinderbana, tillsammans med sin husse/matte. Det här vi kommer in på, samspel mellan olika roller som uppmutrar och motiverar varann till ett gemensamt mål. Och det är inte så långt ifrån agil webbutveckling som man kan tro. Agilt arbetsmetod handlar nämligen om förmågan att snabbt anpassa sig till förändring.

Vår Metodik - Screen-Shot-2017-07-09-at-17.31.05-259x300

Agil webbutveckling, man anpassar sig till förändrade krav under projektet livscykel. När man pratar om agilt arbetssätt brukar man även prata om ord som inkrementellt och iterativt. Svåra ord kan jag tycka för något som är väldigt självklart. Inkrementellt betyder att man utvecklar små delar som man lägger till slutprodukten under hela processen. Iterativt betyder att man jobbar i cykler för att förbättra exempelvis en funktion genom prototyp, test, analys och förbättring i så många cykler som krävs för att funktionen ska bli så bra som beställaren vill.

Fördelen med en agilt arbetssätt tycker jag främst är att man är öppen för förändrade krav under utvecklingens gång. Ofta så ger förstudien inte alla svar och man kan komma på förbättringar under arbetets gång som gör produkten bättre, vilket man hade missat med en traditionell vattenfallsmetodik där allt specificerats i början av projektet.

Hur kommer vi arbeta med din hemsida?

Vi kommer att till stordel använda oss av ett webb verktyg som heter Dropbox Paper, det är en agilt arbetsplattform där vi kommer ha sammanställt all material och kunna

delta med feedback och inputs i ett projekt webbsida. All material actions som vi fastställer i startcykeln samt under projektet kommer att enkelt hittas på samma plats. Inga fler epost-spam av dussintals mails, där vi lätt kan tappa bort oss över vad som har bestämts eller sagts från både parterna.